23 de maig 2016


* Partitures de la Missa del Crist 2016 per ordre d'interpretació (en format PDF):

2.- Kyrie  (5,1 MB)
3.- Glòria  (15,3 MB)
4.- Allelujah  (1 MB)
5.- Ave Maria  (1 MB)
6.- Sanctus  (2,4 MB)
7.- Benedictus  (2 MB)
8.- Agnus Dei  (4,1 MB)
9.- Ave Verum  (1,3 MB)

* Àudios (en format MP3) de la Missa Benedicamus Domino (de L. Perosi)
* Per a descarregar l'àudio de la peça fes clic en l'enllaç de la part esquerra 
* Per a escoltar-la (sense descarregar) utilitza el control de reproducció

* Es recomana fer ús del navegador Google Chrome

1.- Kyrie
2a.- Glòria (Fins el 3x2 - pàg. 11)
2b.- Glòria (Des del 3x2 - pàg. 12)
3.-Sanctus
4.- Benedictus
5.- Agnus Dei