3 de maig 2017

XVII FESTIVAL CORAL
/ CONCERT DE L'ORQUESTRA / CONCERT DE LA BANDA