13 de juny 2017


"LA SOCIETAT PROTECTORA DE LA MÚSICA" DE SILLA

Després d’un principi de segle en el qual hem assistit a una certa consolidació pública i exterior de la banda a nivell musical, amb la seua participació en els Certàmens de la Fira de Juliol els anys 1901 i 1909, hem assistit possiblement també als inicis d’una consolidació “jurídica” a partir de 1910, amb la inscripció de la Banda Municipal en el Registre d’Associacions de Govern Civil. Aquesta etapa, pel que ens consta, hem considerat que arriba fins l’any 1916, en què es produeix un canvi significatiu en la constitució jurídica i social de l’agrupació musical. El vint-i-sis de novembre de 1916, fou inscrita en el Registre d’Associacions de Govern Civil una nova associació amb la denominació de Sociedad Protectora de la Música de Silla, sota la presidència d’Antonio Bou Alba.

GONZÁLEZ MARTÍ, Xelo: Les bandes de música de Silla. Capítol II. Silla, 2006. Agrupació Musical La Lírica.

Coneix la nostra pàgina de Facebook

10 de juny 2017


LA DESAPARICIÓ DE LA BANDA DE SILLA.
EL MESTRE JOSÉ Mª ESTEVE (1915-1916) 

Després de la marxa de Juan Alard no es va produir cap buit en la direcció de la banda; la successió va ser immediata, posant-se al seu capdavant el mestre José María Esteve.


El 26 de novembre de 1916, segons consta en el Registre d’Associacions del Govern Civil de València, es presentaven els estatuts d’altra entitat musical anomenada Sociedad Protectora de la Música. S’iniciava una nova etapa que resultaria altament profitosa. Desapareixeria, quasi diluint-se, la històrica Banda Municipal. Als vells músics s’unien altres per donar un nou impuls a la música.

SORIA I ROSALENY, Frederic: Les bandes de música de Silla. Capítol I. Silla, 2006. Agrupació Musical La Lírica.

Coneix la nostra pàgina de Facebook

8 de juny 2017


Cartell de Rafius - Estudio Ballester


Ja tenim data per al Concert Presentació de 'Lírica Big Band', l'última formació creada al sí de La Lírica de Silla. Serà el diumenge, dia 18 de juny, a les 12 h. a la Sala d'Audicions de La Lírica. Carrer Sant Roc, 28 SILLA.

El programa que ens oferiran és el següent:

Catch AS Catch Can - Lennie Niehaus
Take The "A" Train - Sammy Nestico
When I Fall In Love - Victor Young
A Night In Tunisia - Dizzy Gillespie
Always and Forever - Pat Metheny
Route 66 - Bobby Trouf
Anitra's Dance - Duke Ellington
Ain't Misbehavin' - Thomas Waller
Blue Trane - John Coltrane
Milestones - Miles Davis
Caravan - Duke Ellington
Sunset Glow - Benny Carter
(Mett) The Flintstones - Joseph Barbera
Rafaga - Sammy Nestico

El cartell és creació de l'amic Rafius, d'Estudio Ballester.


No us ho podeu perdre.

6 de juny 2017La banda inicià l’últim lustre de la seua existència sota la batuta del mestre Alard. Sabem que comença a assajar al local que ja era conegut com Casino Musical, i que els músics tenien una participació molt activa en totes les activitats que s’hi organitzaven. Amb independència d’això, continuava amb les actuacions habituals en les festes del poble i l’Ajuntament, a canvi, assumia el sou del director i determinades despeses extraordinàries relacionades amb l’adquisició o reparació d’instruments o, cosa novedosa, amb la uniformitat dels membres de l’agrupació.

Documents originals de l'època


SORIA I ROSALENY, Frederic: Les bandes de música de Silla. Capítol I. Silla, 2006. Agrupació Musical La Lírica.