28 de febr. 2017


L’Agrupació Musical La Lírica celebrem el 150 aniversari (1867-2017)

Jesús Escorihuela Castells
President de La Lírica

Els antecedents de l’Agrupació Musical La Lírica de Silla els trobem més enllà de mitjans segle XIX, on ja ens apareix documentat el primer grup de músics organitzats que, finalment aconseguirien formar una agrupació bandística: la Música Municipal. Amb ella s’iniciaria una trajectòria que, finalment prendria cos i aconseguiria arrelar en una banda que va omplir de música els nostres carrers durant més de quaranta anys i a la qual anirien succeint-te altres que, més properes als nostres dies, ens venen a resultar més familiars: Banda de Música de Silla, Societat Protectora de la Música, Banda Ateneo Musical de Silla  també coneguda com “L’Aranya” o “La Vella”, Juventud Musical de Silla coneguda com “El Calcetí” o “La Nova”, per a arribar finalment al 1955 a l’actual Agrupació Musical “La Lírica”.
Els orígens es remunten al segon semestre de 1867, quan es pot afirmar, després d’un procés de recerca en diversos arxius i hemeroteques valencianes, que a Silla hi havia una banda de música des d’eixe any. Així ho assegura l’estudiós José Ruíz de Lihory (València, 1852- 1920),  en referir-se al mestre José Balanzá Herrera que “organizó y dirigió varias bandas municipales en diferentes pueblos, como Silla, Alcácer, Picassent y otros, dejando en todos ellos multitud de piezas escritas”. La música en Valencia. Diccionario biográfico y crítico. València. Establecimiento Tipográfico Doménech, 1903.

La nostra història s’arreplega a partir del treball de recerca, catalogació d’informació i de redacció que va donar com a resultat el llibre Les bandes de música de Silla, editat per l’Agrupació Musical La Lírica el 2006, els autors del qual són: Frederic Soria i Rosaleny, Xelo González Martí, Jesús Escorihuela Castells, Francesc Xavier Gomis i Llorens i Pascual Hernández Farinós.

Arribat l’any 1879, la premsa ens dóna informació a través d’una crònica de les festes d’agost de l’actuació de la Banda, dirigida pel mestre Pascual Faubel.
A partir de 1880 es va fer càrrec de la Banda el mestre Federico Burguet Chiner, fill del poble. Durant els prop de deu anys que va estar al capdavant d’aquesta, la seua dedicació va ser absoluta i s’aprecia un impuls considerable que afecta el conjunt de les seues activitats.

A partir d’ací es van succeir un seguit de mestres la permanència dels quals no va ser molt dilatada: Miguel Navarro Palau, Segundo Antich Carbonell (músic del poble), Bautista Fluixà Luna, José Izquierdo Paredes i José Furió Vilanova, amb el qual acaba un període de transició en què van passar cinc directors per la Banda Municipal.

L’estabilitat de la Banda arriba l’any 1898 amb l’arribada del mestre Juan Alard, un mestre de la ciutat de València amb formació acadèmica i un dels directors més significatius que ha tingut la Música de Silla. Va estar dirigint la banda durant més de quinze anys, assolint el període més fructífer des de la seua creació.

Amb l’entrada del nou segle la Banda ja havia aconseguit una estabilitat i una consolidació. La seua presència en tota mena de celebracions populars i festives era més que evident. Si a açò afegim que el començament de segle XX ens porta transformacions socio-econòmiques, polítiques i tecnològiques, aquests canvis vingueren a incidir també en la vida de les agrupacions musicals, i entre elles la nostra. Així, el 1906 naix el Casino Instructivo Musical, que també va ser seu de la Banda. L’estiu de 1915 deixa la Banda el mestre Alard, fent-se càrrec de la direcció el mestre José Maria Esteve.

En 1916 la Banda canvià de nom, passant a denominar-se Societat Protectora de la Música i, com va succeir a tants i tants pobles valencians, qüestions més polítiques que artístiques provocaren, en l’any 1929, la seua divisió en dos agrupacions: la denominada Ateneu Musical o “Aranya” i la Joventut Musical o “Calcetí”.


En aquest trànsit d’anys trobem com a directors a Hermenegildo Lerma, Dámaso García Morales “el tio Calcetí” (Joventut Musical), Enrique García Gozalvo (Ateneu Musical). Durant la postguerra els músics de les dos antigues formacions tornaren a unir-se en una única banda que, en l’any 1955, passaria a denominar-se Agrupació Musical La Lírica, nom que manté en l’actualitat. Abans d’això, però, serien els seus directors Fernando Penella Vicens, José Borrero, altra vegada el mestre Dámaso García i Joaquin García. De 1955 a 1972 La Lírica ha estat dirigida pels mestres Vicente Redondo, Vicente Sanchis, Daniel Martínez, Roberto Sáez, Antonio Claverol i Filiberto Rodrigo.

Posteriorment, passaren per la banda els mestres Roberto Forés (1972 a 1982), J. Miguel Peñarrocha (1982 a 1984), José Luis Peris, fill de Silla (1984 a 1988), Juan José Poveda (1988 a 1993), Vicente Soler (1993 a 2005), José Solá Palmer (2006 a 2011), Andrés Valero- Castells, fill de Silla (2013 a 2016). En l’actualitat la Banda està dirigida pel mestre local, José Giner San Andrés.
Pel que fa als primers presidents que ha tingut la Societat musical, la primera referència que ens apareix data de 1904, any en què Juan Bonet Abella, rep i signa una subvenció per part de l’Ajuntament.


Altres presidents, ordenats per formació bandística i data, són: Banda Municipal: José Serrador (1909).

Banda Juventud Musical de Silla (1929-1939): Manuel Forner (1929), Antonio Bou Alba (1929-1939).

Societat Protectora de la Música de Silla. Ateneu Musical (1929-1939): Antonio Bou Alba (1916), Ricardo Serrador Aviñó (1921), Federico Brull Rosaleny (1924), Jesús Mas Zaragozá, José Vicente Zaragozá, Blas Micó Carbonell (1927-1928), Joaquin Ferrer Gastaldo (1929), José Gomar Carbonell (1930-1931-1933-1936), Francisco Peris Mínguez (1933), Eduardo Más Zaragozá (1936), Francisco Olmos (1937-1938), Francisco Simó Zaragozá (1939), Joaquin Ferrer Gastaldo (1940).

Lírica de Silla: Arsenio Giner Giner, Emilio Giner Bermell, Jesús Alba Giner, Rubén Ventura Celda, Vicente Carbonell Morant, Santiago Prensas Zarco, José Severino Giner Guixot, Vicente Vedreño Riera, Vicente Zaragozá Sanlorenzo, Salvador Alberola Olmos, Ernesto Selma Gómez i Jesús Escorihuela Castells.

La Societat, que actualment compta amb prop de 500 socis, alberga, a part de la Banda Simfònica, una Orquestra creada l’any 1993, dirigida per Francisco Valero-Terribas, una Coral Polifònica creada en 1996 i que ha estat dirigida per Núria Martínez Ribes i Juan Salvador Llácer Celda, i actualment per José Duce Chenoll,  un Cor Jove, creat l’any 2010, sota la direcció de Xelo González Martí i Francesc Xavier Gomis i Llorens, i una Banda Jove, creada el 2015.

El curs acadèmic 2014-2015 la Societat musical recupera la seua Escola de Música, autoritzada mitjançant RESOLUCIÓ de 24 de setembre  de 2015, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial de la Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana, sent inscrita en el Registre de Centres Docents de les Escoles de Música de la Comunitat Valenciana. Actualment reben formació més de 100 alumnes d’edats compreses entre 2 anys fins a adults.

Durant la llarga història de la banda han sigut molts els premis aconseguits i innombrables els certàmens en els quals ha participat. Només destacar, en la primera època, la seua assistència al Festival de la Fira de Juliol de València els anys 1901 i 1909.
        


En èpoques més recents s’han obtingut, entre d’altres els següents premis: 1.961. Certamen de pasdobles d’Alcàsser, 2n premi. 1.976. Certamen de la Fira de Juliol de València, 2n premi de la 3ª secció. 1.979. Certamen Ciutat de Cullera,1r Premi. 1.987. Certamen de la Fira Juliol de València, 1r premi de la 1ª secció. 1.994 i 1996. Certamen de la Diputació de València, 1r premi de la 2ª secció. El mateix any 1.996 s’obtenia el 1r premi en el Certamen Ciutat de Cullera. En l’any 2000 en el certament organitzat per les tres diputacions valencianes La Lírica obtenia, a la ciutat de Xest, el 1r premi de la primera secció. Finalment, el 15 d’abril de 2007, ja sota la direcció del mestre José Solá, la nostra Banda va aconseguir el primer premi en el Certamen de Bandes Ciutat de Cullera.

El 2017 fem cent cinquanta anys, i l’actual Junta Directiva volem celebrar l’efemèride d’una forma molt especial. Per això, vam crear a principis de 2016 una Comissió del 150 Aniversari  la funció de la qual ha estat, programar i treballar  els actes i activitats que vindran a ocupar-nos tot el pròxim any, com ara, el concert que oferirà la Banda Municipal de València el proper més de febrer, la inauguració en el nostre Saló social d’una Exposició permanent del 150 Aniversari: un recorregut gràfic per la història de la nostra Societat musical des dels seus orígens, l’edició i presentació del disc compacte “Les trompetes de La Lírica”, interpretat per trompetistes de La Lírica de reconegut bagatge professional, amb composicions d’Andrés i Francisco Valero-Castells, i un seguit de projectes que anirem donant a conèixer.

Amb motiu de l’efemèride estrenem un atractiu logotip del 150 Aniversari, obra del reconegut artista plàstic i gràfic, Assad Kassad. 


La Lírica volem fer extensiva a tot el poble la invitació a participar dels actes que es desenvoluparan al llarg de l’any 2017. Pocs pobles poden enorgullir-se que la seua Societat musical faça 150 anys d’existència, 150 anys de llarg recorregut immersos en una activitat de continu moviment, de treball per la cultura musical que ha revertit i reverteix directament en tota la població,  de vertader esforç d’aquelles generacions de dones i homes que van fer possible aquesta continuïtat fins arribar als nostres dies. A ells els devem que fa 150 anys començàrem a construir la nostra història.

Gràcies pel llegat. 

21 de febr. 2017


1 de febr. 2017

Xelo González Martí, directora del Cor Jove de La Lírica de SillaXelo González Martí inicia la seua formació musical al si de l'Agrupació Musical "La Lírica" de Silla realitzant posteriorment estudis musicals en les especialitats de flauta travessera i violoncel al Conservatori de València i els estudis corresponents al Grau Professional de Cant al Conservatori Professional de Silla. És també Llicenciada en Geografia i Història (Universitat de València) i en Història i Ciències de la Música (Universitat de La Rioja).

 Des de 1996 és Professora de Música de Secundària i des de 1999 té destí definitiu a l'IES "Bernat Guinovart" d'Algemesí. En la seua tasca com a docent des de sempre ha sentit especial atracció pel cant coral i des dels inicis ha format als centres on ha treballat, agrupacions corals integrades tant per alumnes com per professors per a possibilitar a tota la comunitat educativa l'oportunitat de gaudir del cant comú com una activitat altament enriquidora i lúdica.

 Arran del seu interès i les seues inquietuds pel cant coral ha realitzat cursos de direcció coral amb professors com Diego Ramon Lluch, Adrian Cobo, Vicky Lumbroso… També col·labora  cantant amb diverses agrupacions corals com la Coral Polifònica de l’Agrupació Musical “La Lírica” de Silla,  l’Schola Cantorum d’Algemesí i  l’Orfeó “Manuel Palau” de València.

Com a directora, a més del cor “Gaudim Cantant” de l’IES “Bernat Guinovart” d’Algemesí, dirigeix també el Cor Jove de l´Agrupació Musical “La Lírica” de Silla i des de gener de 2015 el Cor de l’Ateneo Musical de Cullera.

Com a solista ha realitzat diverses col·laboracions amb l’Orquestra de l’Agrupació Musical “La Lírica de Silla”, amb l’Orquestra del Conservatori Professional de Silla, amb la Banda Municipal de Badajoz, amb l’Schola Cantorum d’Algemesí en el Concert de “El Messies” participatiu l’any 2011 i amb el grup PROESO al Palau de les Arts “Reina Sofia” de València.


Com ha docent, ha participat com a ponent en diversos cursos de “Tècniques d’assaig i recursos vocals i corals” organitzats pels Cefires de Xàtiva i Castelló.
Carla Sanmartín Ganau, directora de la Coral Polifònica de La Lírica de Silla


Nascuda a València, comença els seus estudis musicals a l'edat de 8 anys en l'escola coral “Pequeños Cantores de València”, en la qual roman 10 anys. Als 12 anys comença els seus estudis de piano en el Conservatori Professional de Música de València i als 20 els estudis de cant en el mateix Conservatori. 

En 2011 finalitza el Grau Superior de Direcció Coral en el Conservatori Superior de Música de València, realitzant l'últim curs de carrera en la Franz Liszt Academy de Budapest amb Eva Kollar. Posseeix el Diploma Universitari en Tractament i Recuperació de la Música Sacra Valenciana i dos anys de Formació de Professorat del Mètode Willems, cursats a Madrid durant els anys 2008 i 2009. 

Ha dirigit diverses corals, com el Cor de la Societat Musical Primitiva de Llíria, la Coral infantil Puresa de María del Grau i la Coral infantil dels Escolapis de Micer Mascó de València. Ha treballat com a pianista en diverses capelles i actualment és directora del Cor masculí Farineli, la Coral Polifònica Scholapiarum cantores i la Coral Polifònica de la Lírica de Silla.
Mikael Celda González, director de l'Orquestra Simfònica de La LíricaFou considerat pels seus professors com “un dels directors més brillants de la seua promoció”, finalitzant els seus estudis amb les màximes qualificacions. Nascut a Orleans (França), s'inicia en la música amb el violí com a instrument. Ha treballat amb professors de reconegut prestigi com Pilar Mor, Miguel Ángel Gorreja, Evelio Tieles i Vartan Manoogian. 

Ha actuat al costat d'Orquestres com l'Orquestra de la Comunitat Valenciana, Orquestra Municipal de València, Orquestra Ciutat de Torrent, Grup Instrumental de València, Orquestra Filharmònica d'Andalusia i Orquestra Simfònica de Castella i Lleó, entre altres. 

Realitza estudis d'Harmonia, Anàlisi, Contrapunt i Fuga, Orquestració i Composició principalment en el Conservatori Superior “Joaquín Rodrigo” de València, amb professors de la talla de José Fabra, Roberto Loras, Juan José Poveda, Ana Cazurra, Claudia Montero, Francisco Zacarés , Roberto Forés i Andrés Valero, entre altres, així com diferents cursos de Direcció amb Francisco Cabrelles, Juan Antonio Espinosa, Enrique García Asensio, Bruno Aprea, Colin Metters, Jorma Panula, Kurt Masur i Bernard Haitink. 

Durant els anys 2012 i 2013 és convidat com a alumne a les classes magistrals impartides en el Palau Reina Sofía de València pel director titular d’aleshores Omer Mier Wellber. Actua sota les batutes de Manuel Galduf, José Fabra, Joan Cerveró, Miguel A. Gómez Martínez, Yaron Traub, George Prêtre i Zubin Mehta, entre altres. Ha dirigit a Solistes de la talla d'Arturo García, Venancio Rius, Inma Albarracín, Raúl Arias, Carlos Apellaniz, Oscar Oliver i Antonio Hernández. 

Ha realitzat diferents concerts en sales tan destacades com Palau de les Arts Reina Sofía de València , Palau de la Música de València, Auditori de Peníscola, Auditori de Castelló, Auditori de León, Auditori del Euskalduna de Bilbao, Auditori Kursaal de San Sebastián, Central Hall de Edinburgo, Auditori de Grenoble (França) i National Theater and Concert Hall de Taipei (Taiwan). Cal destacar els concerts realitzats com a clausura del Festival MAC de Moncofa, davant més de 6.000 persones, amb una excel.lent crítica, així com la direcció en 2015 del Carmina Burana amb més de 250 músics i coristes en diferents concerts. 

Posseeix en el seu haver diferents enregistraments de CD i DVD. El seu repertori com a Director abasta tot tipus de gèneres, des de Música Simfònica, Òpera, Música per a Banda, Música Contemporània, etc. Ha dirigit l'òpera “Orfeu i Euridice” de Gluck, en 2011, “Ensemble de Saxòfons” del Conservatori Superior “Joaquín Rodrigo” de València, així com diferents Orquestres Nacionals i Internacionals, destacant la gira realitzada en 2012 per Taipei (Taiwan) junt a la “Taiwanese National Youth Orchestra”, com a director convidat. 

Ha sigut Director Titular de la Banda Municipal “La Lira” de Titaguas durant 8 anys i en l'actualitat és el Director Titular de la “Societat Musical Santa Cecília” de Moncofa.


Des de gener de 2017 d’enguany dirigeix l’Orquestra de l’Agrupació Musical La Lírica de Silla.
José Giner San Andrés, director de la Banda Simfònica de La Lírica


Nascut a Silla, comença la seua formació en l'Agrupació Musical La Lírica de la mà de Roberto Forés Asensi, segueix els seus estudis en els conservatoris “Mestre Vert” de Carcaixent, “Jose Iturbi” de València i “Joaquin Rodrigo” de València, on realitza els estudis de trombó de vares, bombardí, harmonia, melodia acompanyada, contrapunt i fuga.

Estudia pedagogia musical aplicada amb els professors Diego Ramón i Pilar Fuentes. Compagina la seua formació acadèmica amb cursos de direcció, composició, instrument,  amb professors com: Rafael Talens, Roberto Forés , José Mª Doblas , Salvador Chuliá , Enrique Ferrando, Rafael Tortajada , Branimir Slocar, Rafael Garcia.Estudia direcció de Banda Simfònica, Orquestra i Cors amb Jan Cober, Roberto Forés, Salvador Chuliá, Luis Sanjaime, Pablo Sánchez Torrella, Bernardo Adam Ferrero, Diego Ramón, Laslo Ördög, Maria Ördög, Enrique Garcia Asensio. 

Des de l'any 1987 fins a 1996 dirigeix la Banda i l'Escola de la Unió Artístic Musical d'Oliva.

L'any 1995 accedeix a la plaça de professor de trombó i secretari del Conservatori Municipal Professional de Silla.

Al gener de 1996 es fa càrrec de la direcció de la Societat Musical Santa Cecilia de Xelva. Al setembre d'aqueix mateix any forma una banda juvenil i un cor, al mateix temps que dirigeix l'Escola Comarcal “Alt Túria”, escola en la qual s'engloben les bandes de Xelva, Tuejar, Titaigües i Aras de los  Olmos..
L'any 1999 dirigeix el Centre Instructiu Musical de Massanassa, on també organitza i col·labora amb la creació del Centre d'Estudis Musicals de Massanassa.

De l'any 2001 al 2007 dirigeix la Banda i l'Escola de la Unió Musical de El Puig. De l'any 2005 al 2008 dirigeix la Banda i l'Escola de la Unió Musical “Pescadors” de València.

En 2016 es fa càrrec de la direcció de la Banda La Lira de Titaigües i des de 2017 és el director de la Banda Simfònica de la Lírica de Silla.