21 de gen. 2016


11 de gen. 2016

Diumenge, 24 de gener de 2016 a les 11:30 h
 Esglèsia de la Mare de Déu dels Àngels - Silla

PROGRAMA

Coral Polifònica i Grup Orquestral de "La Lírica" de Silla
 • ENTRADA: Veni Domine  ............................... Felix Mendelssohn
 • GLÒRIA: Missa del Papa Joan XXIII ............... Albert Taulé
 • AL.LELUIA: Joia en el món  ............................ G.F. Haendel
 • OFERTORI: Ave Maria  .................................. Franz Schubert
 • SANT: Missa del Papa Joan XXIII  ................... Albert Taulé
 • ANYELL DE DEU: Missa del Papa Joan XXIII ..... Albert Taulé
 • COMUNIÓ: 
 1. Ave Verum Corpus ................ W.A. Mozart
 2. Illuxit Nobis Hodie ................. Albert Alcaraz
  • EIXIDA: Gojos a Sant Sebastià ....................... Arr. J. Salvador Llàcer


  DIRECTOR: José Duce Chenoll