10 de juny 2017


LA DESAPARICIÓ DE LA BANDA DE SILLA.
EL MESTRE JOSÉ Mª ESTEVE (1915-1916) 

Després de la marxa de Juan Alard no es va produir cap buit en la direcció de la banda; la successió va ser immediata, posant-se al seu capdavant el mestre José María Esteve.


El 26 de novembre de 1916, segons consta en el Registre d’Associacions del Govern Civil de València, es presentaven els estatuts d’altra entitat musical anomenada Sociedad Protectora de la Música. S’iniciava una nova etapa que resultaria altament profitosa. Desapareixeria, quasi diluint-se, la històrica Banda Municipal. Als vells músics s’unien altres per donar un nou impuls a la música.

SORIA I ROSALENY, Frederic: Les bandes de música de Silla. Capítol I. Silla, 2006. Agrupació Musical La Lírica.

Coneix la nostra pàgina de Facebook