Amb la col.laboració de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.

Generalitat Valenciana

28 de febr. 2017


L’Agrupació Musical La Lírica celebrem el 150 aniversari (1867-2017)

Jesús Escorihuela Castells
President de La Lírica

Els antecedents de l’Agrupació Musical La Lírica de Silla els trobem més enllà de mitjans segle XIX, on ja ens apareix documentat el primer grup de músics organitzats que, finalment aconseguirien formar una agrupació bandística: la Música Municipal. Amb ella s’iniciaria una trajectòria que, finalment prendria cos i aconseguiria arrelar en una banda que va omplir de música els nostres carrers durant més de quaranta anys i a la qual anirien succeint-te altres que, més properes als nostres dies, ens venen a resultar més familiars: Banda de Música de Silla, Societat Protectora de la Música, Banda Ateneo Musical de Silla  també coneguda com “L’Aranya” o “La Vella”, Juventud Musical de Silla coneguda com “El Calcetí” o “La Nova”, per a arribar finalment al 1955 a l’actual Agrupació Musical “La Lírica”.
Els orígens es remunten al segon semestre de 1867, quan es pot afirmar, després d’un procés de recerca en diversos arxius i hemeroteques valencianes, que a Silla hi havia una banda de música des d’eixe any. Així ho assegura l’estudiós José Ruíz de Lihory (València, 1852- 1920),  en referir-se al mestre José Balanzá Herrera que “organizó y dirigió varias bandas municipales en diferentes pueblos, como Silla, Alcácer, Picassent y otros, dejando en todos ellos multitud de piezas escritas”. La música en Valencia. Diccionario biográfico y crítico. València. Establecimiento Tipográfico Doménech, 1903.

La nostra història s’arreplega a partir del treball de recerca, catalogació d’informació i de redacció que va donar com a resultat el llibre Les bandes de música de Silla, editat per l’Agrupació Musical La Lírica el 2006, els autors del qual són: Frederic Soria i Rosaleny, Xelo González Martí, Jesús Escorihuela Castells, Francesc Xavier Gomis i Llorens i Pascual Hernández Farinós.

Arribat l’any 1879, la premsa ens dóna informació a través d’una crònica de les festes d’agost de l’actuació de la Banda, dirigida pel mestre Pascual Faubel.
A partir de 1880 es va fer càrrec de la Banda el mestre Federico Burguet Chiner, fill del poble. Durant els prop de deu anys que va estar al capdavant d’aquesta, la seua dedicació va ser absoluta i s’aprecia un impuls considerable que afecta el conjunt de les seues activitats.

A partir d’ací es van succeir un seguit de mestres la permanència dels quals no va ser molt dilatada: Miguel Navarro Palau, Segundo Antich Carbonell (músic del poble), Bautista Fluixà Luna, José Izquierdo Paredes i José Furió Vilanova, amb el qual acaba un període de transició en què van passar cinc directors per la Banda Municipal.

L’estabilitat de la Banda arriba l’any 1898 amb l’arribada del mestre Juan Alard, un mestre de la ciutat de València amb formació acadèmica i un dels directors més significatius que ha tingut la Música de Silla. Va estar dirigint la banda durant més de quinze anys, assolint el període més fructífer des de la seua creació.

Amb l’entrada del nou segle la Banda ja havia aconseguit una estabilitat i una consolidació. La seua presència en tota mena de celebracions populars i festives era més que evident. Si a açò afegim que el començament de segle XX ens porta transformacions socio-econòmiques, polítiques i tecnològiques, aquests canvis vingueren a incidir també en la vida de les agrupacions musicals, i entre elles la nostra. Així, el 1906 naix el Casino Instructivo Musical, que també va ser seu de la Banda. L’estiu de 1915 deixa la Banda el mestre Alard, fent-se càrrec de la direcció el mestre José Maria Esteve.

En 1916 la Banda canvià de nom, passant a denominar-se Societat Protectora de la Música i, com va succeir a tants i tants pobles valencians, qüestions més polítiques que artístiques provocaren, en l’any 1929, la seua divisió en dos agrupacions: la denominada Ateneu Musical o “Aranya” i la Joventut Musical o “Calcetí”.


En aquest trànsit d’anys trobem com a directors a Hermenegildo Lerma, Dámaso García Morales “el tio Calcetí” (Joventut Musical), Enrique García Gozalvo (Ateneu Musical). Durant la postguerra els músics de les dos antigues formacions tornaren a unir-se en una única banda que, en l’any 1955, passaria a denominar-se Agrupació Musical La Lírica, nom que manté en l’actualitat. Abans d’això, però, serien els seus directors Fernando Penella Vicens, José Borrero, altra vegada el mestre Dámaso García i Joaquin García. De 1955 a 1972 La Lírica ha estat dirigida pels mestres Vicente Redondo, Vicente Sanchis, Daniel Martínez, Roberto Sáez, Antonio Claverol i Filiberto Rodrigo.

Posteriorment, passaren per la banda els mestres Roberto Forés (1972 a 1982), J. Miguel Peñarrocha (1982 a 1984), José Luis Peris, fill de Silla (1984 a 1988), Juan José Poveda (1988 a 1993), Vicente Soler (1993 a 2005), José Solá Palmer (2006 a 2011), Andrés Valero- Castells, fill de Silla (2013 a 2016). En l’actualitat la Banda està dirigida pel mestre local, José Giner San Andrés.
Pel que fa als primers presidents que ha tingut la Societat musical, la primera referència que ens apareix data de 1904, any en què Juan Bonet Abella, rep i signa una subvenció per part de l’Ajuntament.


Altres presidents, ordenats per formació bandística i data, són: Banda Municipal: José Serrador (1909).

Banda Juventud Musical de Silla (1929-1939): Manuel Forner (1929), Antonio Bou Alba (1929-1939).

Societat Protectora de la Música de Silla. Ateneu Musical (1929-1939): Antonio Bou Alba (1916), Ricardo Serrador Aviñó (1921), Federico Brull Rosaleny (1924), Jesús Mas Zaragozá, José Vicente Zaragozá, Blas Micó Carbonell (1927-1928), Joaquin Ferrer Gastaldo (1929), José Gomar Carbonell (1930-1931-1933-1936), Francisco Peris Mínguez (1933), Eduardo Más Zaragozá (1936), Francisco Olmos (1937-1938), Francisco Simó Zaragozá (1939), Joaquin Ferrer Gastaldo (1940).

Lírica de Silla: Arsenio Giner Giner, Emilio Giner Bermell, Jesús Alba Giner, Rubén Ventura Celda, Vicente Carbonell Morant, Santiago Prensas Zarco, José Severino Giner Guixot, Vicente Vedreño Riera, Vicente Zaragozá Sanlorenzo, Salvador Alberola Olmos, Ernesto Selma Gómez i Jesús Escorihuela Castells.

La Societat, que actualment compta amb prop de 500 socis, alberga, a part de la Banda Simfònica, una Orquestra creada l’any 1993, dirigida per Francisco Valero-Terribas, una Coral Polifònica creada en 1996 i que ha estat dirigida per Núria Martínez Ribes i Juan Salvador Llácer Celda, i actualment per José Duce Chenoll,  un Cor Jove, creat l’any 2010, sota la direcció de Xelo González Martí i Francesc Xavier Gomis i Llorens, i una Banda Jove, creada el 2015.

El curs acadèmic 2014-2015 la Societat musical recupera la seua Escola de Música, autoritzada mitjançant RESOLUCIÓ de 24 de setembre  de 2015, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial de la Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana, sent inscrita en el Registre de Centres Docents de les Escoles de Música de la Comunitat Valenciana. Actualment reben formació més de 100 alumnes d’edats compreses entre 2 anys fins a adults.

Durant la llarga història de la banda han sigut molts els premis aconseguits i innombrables els certàmens en els quals ha participat. Només destacar, en la primera època, la seua assistència al Festival de la Fira de Juliol de València els anys 1901 i 1909.
        


En èpoques més recents s’han obtingut, entre d’altres els següents premis: 1.961. Certamen de pasdobles d’Alcàsser, 2n premi. 1.976. Certamen de la Fira de Juliol de València, 2n premi de la 3ª secció. 1.979. Certamen Ciutat de Cullera,1r Premi. 1.987. Certamen de la Fira Juliol de València, 1r premi de la 1ª secció. 1.994 i 1996. Certamen de la Diputació de València, 1r premi de la 2ª secció. El mateix any 1.996 s’obtenia el 1r premi en el Certamen Ciutat de Cullera. En l’any 2000 en el certament organitzat per les tres diputacions valencianes La Lírica obtenia, a la ciutat de Xest, el 1r premi de la primera secció. Finalment, el 15 d’abril de 2007, ja sota la direcció del mestre José Solá, la nostra Banda va aconseguir el primer premi en el Certamen de Bandes Ciutat de Cullera.

El 2017 fem cent cinquanta anys, i l’actual Junta Directiva volem celebrar l’efemèride d’una forma molt especial. Per això, vam crear a principis de 2016 una Comissió del 150 Aniversari  la funció de la qual ha estat, programar i treballar  els actes i activitats que vindran a ocupar-nos tot el pròxim any, com ara, el concert que oferirà la Banda Municipal de València el proper més de febrer, la inauguració en el nostre Saló social d’una Exposició permanent del 150 Aniversari: un recorregut gràfic per la història de la nostra Societat musical des dels seus orígens, l’edició i presentació del disc compacte “Les trompetes de La Lírica”, interpretat per trompetistes de La Lírica de reconegut bagatge professional, amb composicions d’Andrés i Francisco Valero-Castells, i un seguit de projectes que anirem donant a conèixer.

Amb motiu de l’efemèride estrenem un atractiu logotip del 150 Aniversari, obra del reconegut artista plàstic i gràfic, Assad Kassad. 


La Lírica volem fer extensiva a tot el poble la invitació a participar dels actes que es desenvoluparan al llarg de l’any 2017. Pocs pobles poden enorgullir-se que la seua Societat musical faça 150 anys d’existència, 150 anys de llarg recorregut immersos en una activitat de continu moviment, de treball per la cultura musical que ha revertit i reverteix directament en tota la població,  de vertader esforç d’aquelles generacions de dones i homes que van fer possible aquesta continuïtat fins arribar als nostres dies. A ells els devem que fa 150 anys començàrem a construir la nostra història.

Gràcies pel llegat.