L'Escola de Música de La Lírica va ser autoritzada mitjançant RESOLUCIÓ de 24 de setembre  de 2015, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial de la Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana, sent inscrita en el Registre de Centres Docents de les Escoles de Música de la Comunitat Valenciana.

L'Escola de Música compta en l'actualitat amb un total de 110 alumnes, d’edats compreses entre 2 anys fins a adults.
El claustre de professors està compost per 12 professors i professores que compten amb la formació i el perfil acadèmic que exigeix la normativa vigent.

A través de l’Escola de Música, es proporciona, a més d’una formació musical teòrico-pràctica, una educació integral per a la convivència i la participació social, fomentant valors com el treball en equip, l'esforç col·lectiu, la tolerància, la solidaritat i la flexibilitat, elements importants a l'hora de formar part d'una agrupació artística i que són factors clau del desenvolupament individual i col·lectiu de les persones.