30 de jul. 2012

Dilluns, 6 d'agost de 2012 a les 11:00 h
 Esglèsia de la Mare de Déu dels Àngels - Silla

PROGRAMA

Coral Polifònica i Grup Orquestral de "La Lírica" de Silla
  • ENTRADA: Al.leluia (del Messies) ............................ J.F. Häendel
  • GLÒRIA: Gloria (de la missa de la Coronació) ......... W.A. Mozart
(Sopranos solistes: Isabel Llácer, Marina Cerdán i Blanca Tundidor
Contralt solista: Xelo González
Tenors solistes:  Juan Ramón Silla i Jorge Navarro
Baixos solistes: Miguel Angel Ariza i Paco Navarro)
  • AL.LELUIA: Quoniam (variació) * ............................... A. Vivaldi
  • OFERTORI: Hostias (de la missa de Rèquiem) * ......... W.A. Mozart
  • SANT: Sant (de la missa Theresa) ............................. J. Haydn
(Soprano solista: Isabel Llácer;  Contral solista: Xelo González
Tenor solista: Juan Ramón Silla;  Baix solista: Xavi Gomis)
  • AGNUS DEI: Agnus Dei (de la missa de la Coronació) .... W.A. Mozart
(Soprano solista: Vivi Ríos)
  • COMUNIÓ: Domini Fili Unigenite .................................. A. Vivaldi
  •                     Panis Angelicus ......................................... C. Frank
(Soprano solista: Maite Alberola - Pregonera de Festes 2012)
  • EIXIDA: Himne al Santíssim Crist de Silla ........................ J. Lluesa

DIRECTOR: Juan Salvador Llácer Celda

* Cantada per primera vegada per la Coral Polifònica