16 de set. 2009

Dissabte, 3 d'octubre de 2009, 22:00 h.
Saló Musical La Lírica de Silla

PROGRAMA

1ª Part

- Laura Segura (p.d.)………………………..Pablo Sánchez Torrella
- El año pasado por agua (gran fantasía)……..F. Chueca (1846-1908) / instr. F. Bonete
- Música para un festival……………..…..Philip Sparke

I-Con brío
II-Andantino
III-Vivo

2ª Part

-1ª suite, en mi bemol, para banda…………………Gustav Holst (1874-1934)
I-Chacona
II-Intermedio
III-Marcha

-El Rabajol (suite)..........................Rafael Talens Pelló
III- Jota

-Danzas fantásticas……………..Joaquín Turina (1882-1949)
III-Orgía

-Himne a Silla…………………Música: Fco. i A. Valero Castells / LLetra: Vicent Vedreño Riera

-Himne oficial de la Comunitat Valenciana. .Música: Josep Serrano / Lletra: Maximilià Thous


Director: José Solá Palmer